Mineral Plus EXT 034 V obdržel certifikát Declare.

By Knauf Insulation
Únor 22, 2024

Výrobek Mineral Plus EXT 034 V obdržel certifikaci LBC Red List Approved programu Declare®. Rozšířil tak skupinu výrobků tepelné izolace ze skelné vlny od Knauf Insulation, která se může chlubit certifikátem Declare®.

Trh se stále více zaměřuje na ekologické aspekty a otázky týkající se udržitelnosti, v Knauf Insulation jsme hrdí na to, že máme produkty ze skelné vlny oficiálně certifikované Declare® LBC Red List Free. Červený seznam (Red List) od Living Building Challenge (LBC) představuje nejhorší materiály, chemikálie a prvky, o nichž je známo, že představují vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí a jsou stále součástí mnohých stavebních výrobků. Tyto materiály by měly být vyřazeny z výroby s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí.

International Living Future Institute (ILFI) se zavázal podporovat změny vedoucí k udržitelnosti a navrhl certifikované programy, které radikálně mění přístup ke stavbě a výstavbě. Program Declare® zaměřený na vytváření zdravějšího stavebního prostředí poskytuje jasné a jednoznačné informace o specifikacích stavebních materiálů. Zúčastnění výrobci jsou povinni zveřejnit celé chemické složení produktu až do prahové hodnoty 100 jednotek na milion; jedná se v podstatě o vytvoření „výživového“ štítku, jak známe z potravin.

mineral_plus_ext_034_v

Tepelná izolace ze skelné vlny Mineral Plus EXT 034 V je patřena na lícové straně povrchovou úpravou z černé netkané sklotextilie. Vzhledem k obsahu močovinové pryskyřice v pojivu sklotextilie obdržel výrobek druhou úroveň certifikace LBC Red List Approved od Declare®. Látka spadá pod výjimky Declare Program Exception a její obsah je v souladu s prahovými hodnotami.

Certifikát Declare pro Mineral Plus EXT 034 V

Minerální izolace Knauf Insulation ze skelné vlny bez povrchové úpravy nesou certifikaci nejvyšší úrovně LBC Red List Free od Declare® a neobsahují žádnou látkou ze seznamu.

Certifikát Declare pro skelnou vlnu s ECOSE Technology®