Nejvíce požárů vzniká v létě, ochraňte stavbu kvalitní izolací

By Knauf Insulation
Červenec 25, 2022

Za parného letního počasí každoročně často vyjíždějí do akce hasiči. Suché prázdninové období totiž nemalou mírou přispívá ke vzniku různých druhů požárů, mimo jiné také budov. Pokud je však stavba správně izolována, dopady plamenů to může značně zmírnit.

Výběr izolačního materiálu je při zateplování důležitý. V Česku se zatepluje nejčastěji polystyrenem nebo minerální vatou, někdo sáhne také po alternativě v podobě stříkané PUR pěny. Ve většině případů se však obyvatelé domů rozhodnou pro nejlevnější variantu, kterou představuje právě polystyren nebo kutilská kombinace několika materiálů. Zejména poslední způsob zateplení se ale majitelům pověstných zlatých českých ručiček nemusí zrovna dvakrát vyplatit. „ Kombinaci odlišných izolačních materiálů bych rozhodně nedoporučil. Napojení různorodých typů je technicky komplikované a může v budoucnu způsobit problémy,“ vysvětluje Jakub Černohorský, specialista na izolační materiály a aplikační manažer společnosti Knauf Insulation. Spojení heterogenních izolantů navíc snižuje požární bezpečnost stavby.

Letní období veder a s nimi spojených požárů každoročně straší nejednu domácnost. Pokud se však její členové rozhodnou pro zateplení objektu minerální izolací, z plamenů a toxického kouře strach mít nemusejí. Minerální izolace totiž oproti jiným druhům zateplení nehoří a ani se na hoření nepodílí. Je naopak přirozenou překážkou pro šíření ohně v domě nebo bytě.

Minerální izolace spadají do třídy hořlavosti A1. Jsou tedy nehořlavé a nezvyšují intenzitu požáru.