Produktová novinka TPT 03, minerální deska ze skelných vláken k izolaci podlah

By Knauf Insulation
Únor 14, 2022

Nabídku produktů Knauf Insulation jsme v tomto roce rozšířili o podlahovou minerální desku ze skelných vláken TPT 03.

Minerální izolant na bázi skelného vlákna bývá obvykle tzv. výplňovým materiálem s absencí možnosti přenášení jakéhokoliv zatížení. Výjimku však tvoří podlahová vysokopevnostní minerální deska ze skelných vláken TPT 03. Izolant je navržený tak, aby byl schopen plnit roli kročejové izolace v podlaze a současně obstál při zabudování do souvrství podlahy a následně i při systematickém zatěžování hotové podlahy.

Minerální deska TPT 03 je určená pro tzv. těžké podlahy, tedy podlahy tvořené betonovou nebo anhydritovou deskou, případně jiným podobným materiálem vhodným pro roznášecí desku.

Výhodou skelného vlákna jsou vynikající akustické vlastnosti. Hodnoty dynamické tuhosti jsou v kategorii minerálních podlahových izolantů zcela mimořádné. Právě tento parametr určuje schopnost materiálu účinně tlumit projevy kročejové akustiky. Ve spojení s vhodnou roznášecí deskou dokáže TPT 03 snášet užitné zatížení podlahy až 400 kg/m². TPT 03 se vyrábí v tl. 20, 25 a 30 mm.