První držák pro všechny druhy tepelné izolace do větraných fasád

By Knauf Insulation
Červenec 18, 2019

Držák tepelné izolace s talířkem o průměru 90 mm se speciální zarážkou (tzv. stopperem), který zabraňuje nadměrnému zaražení držáku do podkladu. Inovovaný systém zarážky vymezuje přesně hloubku v závislosti na tloušťce izolace a nedochází tak k poškození tepelné izolace v místě držáku jako u klasických talířových hmoždinek, které používá mnoho montážních firem neoprávněně do větraných fasád. Talířové hmoždinky jsou totiž konstruovány do ETICS, kde jsou na ně kladeny úplně jiné požadavky než na držáky izolace do větraných fasád.

Nově máme ověřeny hodnoty výtažných sil pro Cetris v tl. 12mm nezávislou zkušebnou.

Charakteristická hodnota únosnosti (dle EAD 33016-01-0604):

Cetris tl. 12mm                130 N

A (beton C20/25 a lepší) 387 N

C (tvárnice typu THERM) 47 N

E (pórobeton P2 a lepší) 171 N

Díky stopperu nedochází k deformaci (stlačení) tepelné izolace v místě kotvení a zhoršení tepelně technických parametru a tepelných mostů. Spoje jednotlivých desek tepelné izolace tak doléhají k sobě a těsní a nevznikají mezery mezi mini.


 
Nedílnou součásti je i speciálně přizpůsobeny vrták VFF DRILL, který zabraňuje poškození tepelné izolace již při samotným vrtání.  Díky krátké šroubovici - jen na kotevní hloubku, totiž nedochází při vrtání k poškozování vláken tepelné izolace a jejímu znečištění z vývrtu a tím si zachovává své tepelně technické parametry.
Samotný držák izolace VF holder má nulovým bodovým činitelem prostupu tepla a tím nikterak nezhoršuje zateplenou plochu.


 
Návod na použití Montáž držáku se provádí tak, že se vrtákem VFF DRILL o průměru 8 mm vyvrtá skrz tepelnou izolaci otvor do  podkladu.  Do otvoru se vloží držák tepelné izolace VF holder a s pomocí kladiva nebo gumové palice se držák zatluče po doraz.  Délku držáku volíme podle tloušťky izolace, například VF holder 100 je pro izolaci s tloušťkou 100 mm. Doporučený vrták  VFF DRILL

Video s představením a ukázkou použití VF holderu naleznete zde.