Rozpálenou střechu ochladí nová generace zelených střech

By Knauf Insulation
Červenec 04, 2024

Letní vlny veder se stávají stále palčivějším problémem, a to i v našich končinách. Betonové džungle se mění v rozpálené pece a únik od úmorného horka není snadný. Řešením mohou být zelené střechy, které přináší do městského prostředí oázy zeleně a zároveň ho efektivně ochlazují.

Města se v posledních letech v letních měsících potýkají s vlnou veder a sucha. Teploty stoupají k rekordním hodnotám a srážek není tolik. To vede k nepříjemnému horku, které ztěžuje pobyt venku, což může mít negativní dopady na zdraví člověka, ale také na životní prostředí. „Zelené střechy hrají klíčovou roli v boji proti fenoménu městských tepelných ostrovů,“ vysvětluje Ing. Pavel Přech, produktový manažer Knauf Insulation. „Střechy pokryté vegetací dokážou absorbovat sluneční záření, a snižovat tak teplotu v okolí až o 3 °C. Zároveň zadržují dešťovou vodu, čímž přispívají k odvodnění a zmírňují dopady sucha.“

Nová generace zelených střech Urbanscape od Knauf Insulation je navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky. Díky inovativnímu složení s minerálním substrátem Green Roll je o 60 % lehčí než tradiční systémy, čímž se snižuje zatížení konstrukce střechy. Substrát Green Roll je zároveň vysoce porézní a zajišťuje optimální retenci vody, která je pro růst vegetace nezbytná.

„Zelené střechy Urbanscape se snadno instalují a vyžadují jen minimální údržbu,“ dodává Ing. Přech. „Díky odolným rozchodníkům, které tvoří vegetační pokryv, si střecha poradí i s drsnými klimatickými podmínkami.“

Kromě ekologických benefitů přináší zelené střechy Urbanscape i další výhody. Zvyšují tepelnou pohodu v budovách, snižují hlučnost a chrání hydroizolaci střechy před UV zářením. V neposlední řadě pak zelené střechy zkrášlují městské panorama a přispívají k biodiverzitě.

Společnost Knauf Insulation nabízí komplexní řešení zelených střech, včetně projektování, instalace a údržby. Díky tomu se investice do zelené střechy stává dostupnější a jednodušší pro všechny, kteří chtějí přispět k ochlazování měst a zároveň zvýšit hodnotu své nemovitosti.

Zjistit více na webu Urbanscape