SmartRoof Xtra, uvedení nového výrobku na český trh

By Knauf Insualation
Květen 21, 2024

Minerální deska pro zateplení plochých střech, která je navržena s požadavkem na vysoké zatížení, to je produktová novinka SmartRoof Extra s napětím v tlaku při 10% deformaci 100 kPa.

Produkt SmartRoof Xtra je minerální deska určená pro tepelné, akustické a požární použití zejména horní, ale i spodní vrstvy konstrukce ploché střechy s požadavkem na vysoké zatížení.

Díky svým mechanickým vlastnostem je vhodná pro speciální použití u zatěžovaných souvrství, jako jsou například střechy s fotovoltaikou, vegetační střechy nebo střechy zatížené servisním provozem. Použití SmartRoof Xtra se předpokládá převážně jako svrchní roznášecí vrstva vícevrstvých konstrukcí. Spodní vrstvy mohou být z dostupných materiálů s nižším deklarovaným napětím v tlaku. Deska se hodí pro mechanicky kotvené střechy, lepené aplikace i střechy s natavenou bitumenovou hydroizolací. Minerální izolant je hydrofobizovaný a je nehořlavý, v třídě reakce na oheň A1.

Základní charakteristikou výrobku SmartRoof Xtra je:

  • Vysoká mechanická tuhost desek
  • Napětí v tlaku při 10% deformaci 100 kPa
  • Souvrství lze zatížit např. fotovoltaickými panely nebo vegetační střechou
  • Zvyšuje pasivní požární bezpečnost staveb
  • Vysoká paropropustnost materiálu
  • Objemově a tvarově stabilní materiál i při vysokých teplotách
  • Zlepšuje akustiku vnitřního prostředí budov

Více na stránce produktu SmartRoof Xtra.