Přemýšlíme jinak: Inovativní systém větrané fasády Diagonal 2H

By Knauf Insulation
Červenec 13, 2023

Ať už uvažujeme o velkém hotelu nebo malé škole, nové továrně nebo starém domě, každá budova musí splňovat nebo lépe překračovat normy vedoucí úspoře energie a Knauf Insulation má řešení. Diagonal 2H od Knauf Insulation je inovativní systém, který mění tvar tradičních nosných rámu větraných fasád. Je přesnější a jednodušší bez kompromisů ve standardech nebo estetice.

„Diagonal 2H je pojmenován podle dvou vynálezců Honzů – Jana Juháse a Jana Kurce. Původně český projekt Diagonal 2H se již zavádí v Belgii, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Slovinsku, a má potenciál k využití po celém světě,“ říkají svorně projektový specialista Jan Juhás, regionální manažer inovací (východní Evropa a Střední východ) Milan Pokrivčák a aplikační manažer Štěpán Lášek.

„Ať máte jakoukoli budovu, starou nebo novou, na tom nezáleží. S naším řešením funguje vše, co si lidé dokážou představit. To je na systému větrané fasády Diagonal 2H od Knauf Insulation tak skvělé,“ říká Jan Juhás, jeden ze dvou projektantů. Dva Honzové na tento nápad přišli s Milanem v roce 2014 během kávového sedánku, kdy Jan Juhás právě rozšířil tým Knauf Insulation.

„Náš systém je zcela odlišný od standardních kovových nosných systémů,“ říká Milan. „Diagonální koncept je unikátní systém pro provětrávanou fasádu,“ souhlasí Štěpán. Chcete-li vidět, jak Štěpán instaluje Diagonal 2H, sledujte zde.

Nový způsob zateplování

Na rozdíl od tradičního rámu, ve kterém je izolace ukotvena k povrchu budovy pomocí ortogonálních, kolmých kotev, Diagonal 2H, jak už název napovídá, využívá mírné profilované ocelové pásy vložené diagonálně. Ty vytvářejí jakousi pavučinu, kterou lze aplikovat a připevnit na téměř jakýkoli typ budovy a do které lze snadno nařezat a nasadit izolaci. Velké, staré budovy jsou pro Diagonal 2H stejně vhodné jako nové, betonové konstrukce.

Systém byl původně vyvinut se zaměřením na řešení problému tepelných mostů odvádějících energii, např. neizolované oblasti styků střechy a stěny, kde dochází k únikům tepla. Tepelné mosty mohou představovat zvlášť problém ve starých budovách, které byly jen zřídka, pokud vůbec, stavěny s ohledem na energetickou účinnost. „Obrovskou výhodou našeho systému je, že ve srovnání s jinými systémy téměř neexistuje tepelný most,“ říká Milan. "Proto využíváme inovativní diagonály. Díky nim jsme optimalizovali tepelné toky. Do konstrukce pak vkládáme velmi dobrou tepelnou izolaci,“ říká Jan.

Diagonal 2H Frame Overview

Diagonal 2H je vyroben z tenké, za studena lisované oceli, která je vysoce mechanicky odolná. Používaná minerální izolace s Ecose Technology od Knauf Insulation je flexibilní a dokonale se hodí k vyplnění všech dutin a prostoru ocelového rámu. Tloušťka pro vložení tepelné izolace se nastavuje nakloněním diagonálního prvku, který je ručně ohnut a spojen s ortogonálními svislými tyčemi profilu L. Izolaci lze aplikovat v jedné vrstvě – od 60 do 240 mm, bez přesahu. A protože izolace sama o sobě nemusí být přilepena ke stěně, ale je držena na místě diagonálním profilem „pavučinou“, lze i nekvalitní, křivý a nesoudržný povrch stěny dokonale izolovat pomocí Diagonal 2H.

Univerzální využití systému s jedinečnou přizpůsobivostí

„Diagonal 2H se lehce přizpůsobí různorodým povrchům,“ vysvětluje Milan a dodává: „Stejně jako u tradičních hliníkových kotevních systémů lze Diagonal 2H použít na novostavbách. Nejvíce jedinečných vlastností systému lze uplatnit na rekonstrukcích starých domů, protože nezáleží na tom, jak rovný povrch je. Jsme jako Spidermani: toto je pavučina visící na povrchu.“

„Systém větrané fasády Diagonal 2H snadno opraví hrubé, staré zdi rekonstruovaných budov,“ souhlasí Štěpán. Stejně jako Milan říká, že tato schopnost zvládat nerovné, dokonce i špatné povrchy je jedním z nejdůležitějších aspektů systému.

Pokud dojde u části stěny z nějakého důvodu k poškození, lze postiženou oblast jednoduše opravit, aniž by byl ohrožen celý izolační systém. „Říkáme: opravme úhlopříčky,“ vysvětluje Jan. Štěpán dodává: „Další unikátní vlastností Diagonal 2H je, že diagonální fasáda umožňuje dodatečné zateplení v budoucnu. Můžeme zachovat konstrukci a vyměnit izolační část a vnější plášť.“ Systém Diagonal 2H lze zcela rozložit na primární prvky, které lze recyklovat nebo znovu využít.

Samotná ocel jako surovina je odolná. Velkou výhodu systému větrané fasády Diagonal 2H je jeho odolnost vůči povětrnostním vlivům. „Při realizaci neprobíhají žádné mokré procesy, takže práce lze provádět i v zimním období,“ říká Štěpán. Jan a Milan poukazují na instalační práce prováděné v Belgii při teplotách minus 9 °C.

„V systému s vodotěsnou membránou se vlhkost nedostane přímo do izolace. Vzduchová mezera o tl. 3 cm mezi membránou a konečným opláštěním zapříčiní, že vzduch proudí dostatečně blízko kolem podkladu,“ vysvětluje Milan a dodává "Takže je ideální pro letní vedra a funguje také velmi, velmi, velmi dobře v zimě, protože vždy umožní povrchu stěny vyschnout."

Důležité je, že výhody Diagonal 2H z hlediska tepelné účinnosti a přizpůsobivosti nejsou na úkor estetiky. „Vzhled fasády není omezen,“ říká Štěpán. "Pro diagonální konstrukci můžeme použít jakýkoli fasádní obklad." Jan souhlasí s tím, že materiál použitý k dokončení vnějšího povrchu budovy izolované tímto systémem může být jakýkoliv, který si lidé mohou koupit a na jaký se chtějí dívat. Diagonal 2H nabízí dostatek svobody finálního vzhledu. Systém funguje také kolem oken, dveří a dalších detailů, ať už dekorativních nebo funkčních.

PRO ARCHITEKTY, PRO ŠKOLY, PRO KAŽDÉHO

„Žádná z těchto výhod není u izolačních systémů budov běžná, ale jsou to přesně ty benefity, které architekti hledají,“ říká tým Diagonal 2H.

Jako příklady budov, u kterých byl systém Diagonal 2H realizován, tým poukazuje na domy nejen v České republice, ale i v Belgii, v Halle, kde již větraná fasáda s diagonálami našla na trhu své místo. Práce na renovaci domů začaly ve Slovinsku, zatímco v Bulharsku se připravují projekty hotelu a univerzity. Pilotní projekty a dokončené stavby jsou k vidění také v Rumunsku a na Slovensku.

Kanceláře, školy, hasičské stanice, hotely a školky jsou v zemích EU zvažovány jako další kroky, přičemž jediným omezením jsou dnes lidské zdroje, které jsou zatím na relativně nový projekt malé.

Systém, který poprvé spatřil život nad kávou v roce 2014, je připraven k zavedení do zbytku Evropy i mimo ni. Amerika, Austrálie i Čína jsou trhy čekající na Diagonal 2H.

„Když vidíme náš systém, je to jako jeden velký projekt pro každého. Je to perfektní. Je to rychlé, snadné a soutěživé,“ uzavírá Milan.