Včely milují naše zelené střechy Urbanscape

By Knauf Insulation
Duben 03, 2024

Zelené střechy Urbanscape lákají včely, stejně jako ostatní opylovače, kteří potřebují více městských zelených ploch. Právě ve městech totiž nejvíce zachraňují poškozené ekosystémy.

Přenášením pylu z jednoho zdroje na druhý jsou opylovače rozhodující pro ochranu biologické rozmanitosti, tedy pestré rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, a zachování ekosystémů. Je to velmi důležitý proces i pro příští generace, ale také velmi křehký. Narušení jedné složky může vést až k vyhynutí několika druhů, které jsou na ní závislé. Opylovače jsou pro naše životní prostředí klíčové. Hrají také důležitou roli v zemědělství, závisí na nich až 35 % celosvětové rostlinné výroby.

Opylovači jsou bohužel ohrožováni stále častějšími extrémními povětrnostními změnami, pesticidy, chorobami a zejména intenzivním zemědělstvím a agresivní hustotou urbanizace. Studie ukazují, že šance na výskyt včel v Evropě nebo USA se od 70. let 20. století snížily o třetinu.

Biodiverzita zelených střech

Zvyšující se rozvoj městského prostředí vytváří tlak na úbytek zelených ploch s možným negativním dopadem na biologickou rozmanitost a podporu ekosystémů. Tento trend je však stále možné zastavit. „Můžeme začít tím, že povzbudíme města, aby se snažili o integraci ekologičtější infrastruktury do jejich městského prostředí. Je očividné, že prosperující zelená střecha je pro opylovače přitažlivější lokalitou než její šedá betonová verze,“ říká Jure Šumi, ředitel pro rozvoj podnikání Knauf Insulation Green Solutions. Existuje stále více důkazů, že zelené střechy zmírňují ztráty městských zelených ploch tím, že poskytují nové stanoviště pro četné druhy členovců (2). V konečném důsledku znamená více zelených střech více opylovačů, což se promítá do větší biologické rozmanitosti. Potvrzuje to několik studií.

Po stopách včel

Výzkum Národního biologického institutu ve Slovinsku odhalil, jak mohou zelené střechy pomoci včelám a jiným opylovačům kvetoucích rostlin a zároveň zvýšit biologickou rozmanitost. Od června do září 2019 odborníci ústavu monitorovali dvě zelené střechy Urbanscape, Knauf Insulation Experience Center ve Škofja Loka a na budově v Lublani, kde denně měřili výskyt opylovačů (1). „Během naší studie bylo napočítáno více než 1 270 opylovačů a v létě dosáhla jejich hustoty až 11 na metr čtvereční,“ říká Danilo Bevk, PhD., který výzkum vedl. "Na rozdíl od našich očekávání, divoké včely, které jsou obzvláště účinnými opylovači, byly početnější než včely medonosné."

Zjistilo se, že do rozsahu opylovačů patří včely medonosné a divoké, pestřenky, nazývané lidově „vosičky“, a motýly. Zelené střechy jim poskytují důležité zdroje potravy a slouží jako jejich útočiště, zvláště pokud kvetou v létě a během období sucha. Je to velmi důležité pro městské včelařství a životně důležité pro ohrožené druhy, zejména divoké včely. Vegetativní střechy také zmírňují negativní vliv zvyšujících se teplot na hojnost a bohatost volně žijících druhů včel, tedy slouží jako protiopatření proti klimatickým změnám (4).

Studie ve Velké Británii zase zjistily, že rozmanitost druhů včel je v městských oblastech bohatší než na zemědělské půdě. Městské oblasti rostou a zlepšení jejich hodnoty pro opylovače by mělo být součástí každé národní strategie na ochranu a obnovu opylovačů (3).

Přínos biodiverzity lze měřit v miliardách

„Nelze podceňovat ani finanční výhody opylovačů. Jsou klíčem k výrobě většiny našich potravin. Čistý přínos opylování hmyzem se odhaduje na přibližně 10 % z celkové hodnoty zemědělské výroby. To představuje celosvětově přibližně 153 miliard EUR a každý rok až 22 miliard EUR v Evropě,“ říká Jure Šumi. Jak dále dodává, biologická rozmanitost a úloha zelené infrastruktury jsou také středem ambiciózního projektu Evropské komise Green Deal. Cílem je učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Zelené střechy jsou součástí většího celku a plánovači by je měli vnímat jako příležitost ve prospěch všech, lidí i včel.

Poznámky

(1) Činnost opylovačů byla monitorována pomocí metod, které byly vyvinuty v předchozích studiích a optimalizovány pro zelené střechy. Aktivita opylovačů byla monitorována dvě hodiny denně od 8:00 do 11:00 od června do září 2019. Počet opylovačů byl stanoven sečtením na pěti vzorkovacích místech. Uskutečnilo se deset impulsů za hodinu na jedno místo - od června do září se připočítalo až 20 na jedno vzorkovací místo nebo 100 na pět za den. Počítaly se včely, čmeláci, divoké včely, pestřenky, motýli a další hmyz. Aktivita opylovačů byla monitorována pouze za slunečného počasí, kdy jsou opylovače nejaktivnější. Na konci každého monitorování byly odebrány vzorky k identifikaci.

(2) Braaker a kol., 2017

(3) Baldock a kol., 2015

(4) Papanikolaou a kol., 2017