Vliv tepelného izolantu na akustický komfort

By Anonym
Srpen 16, 2021

Volba tepelného izolantu ve skladbě šikmé střechy je pro akustický komfort interiéru zásadní

Konstrukce šikmé střechy s minerální vatou a polyuretanovou pěnou byly podrobeny akustickému testu v laboratoři Univerzitního
centra energeticky efektivních budov (UCEEB). Schopnost čelit hlukové zátěži městského prostředí se u zkoumaných materiálů značně liší.

Text byl publikován v aktuálním čísle časopisu Knaufstyl. 
Článek ke stažení v pdf