Vyhlásili jsme nejlepšího zlepšovatele roku 2023

By Knauf Insulation
Únor 28, 2024

Ředitel závodu KnaufInsulation v Krupce Ing. Jan Brázda a manažer trvalého zlepšování Václav Holý, předali ceny nejlepším zlepšovatelům závodu, mezi nimiž vynikl, jako zlepšovatel roku 2023, Miroslav Adámek.

Podařilo se uvést do života 86 % návrhů v oblasti bezpečné práce a prevence úrazů a 67 % byla míra realizace všech nápadů, které byly v roce 2023 navrženy a schváleny. Je zřejmé, že invence a kreativita zlepšovatelů v krupském závodě Knauf Insulation neztrácí dech. V roce 2023 navrhli zaměstnanci závodu celkem 59 zlepšovacích návrhů, zaměřených na úspory nákladů, zvyšování účinnosti procesů nebo jejich energetické účinnosti, kvality výroby a servisu a také do zlepšování kultury bezpečné práce.

 

zlepsovatele_knauf_insulatio

Úspěchy roku 2023 v číslech jsou dostatečně vypovídající:

  • Bylo představeno 59 nápadů od 32 inovátorů.
  • Na charitativní účely jsme vybrali téměř 47.000 Kč, což odráží naši společenskou odpovědnost.

„Nepřestává mě fascinovat, kde se každoročně berou ty desítky výborných nápadů. Výzvou pro členy hodnotící komise je to množství nápadů nejen vyhodnotit, ale především zajistit následnou realizaci přijatých a oceněných nápadů. Lidé mají nastavený motivační systém k dotahování svých myšlenek do vítězných konců. Když vidíte svůj nápad, že funguje, že přináší benefity, je to ta největší satisfakce a zároveň motivace tvořit další inovace. Kapacity týmů jsou ale omezené, stejně jako investiční zdroje. Od podání nápadu k jeho realizaci je často nutno udělat ještě hodně práce. Nechceme ale lidi zklamat. Máme v cílech míru realizace přijatých zlepšováků 50 % a v oblasti BOZP 90 %. Nestíháme, ale díky za to“ shrnul proces zlepšování v roce 2023 ředitel závodu Jan Brázda.

Za procesem zlepšování v KI jsou desítky hodin věnovaných školení správné praxe, provádění vrstvených auditů na jednotlivých pracovištích, využívání nástrojů Lean a Six Sigma. Trvalé zlepšování je proces. Stojí na lidech a je formulován dvěma aspekty – zapojováním lidí do procesu rozhodování a delegováním zodpovědnosti za výsledky. To musí být v harmonii. Systém měření zralosti kultury práce trvalého zlepšování v KI potvrzuje, že to je správná cesta.

Že zlepšovatelé v KI mají i srdce na správném místě, je každoročně potvrzeno dohodou mezi vedením a zlepšovateli, že 15 % z odměn za zlepšováky, doplněno stejnou sumou vedením společnosti, bude věnováno na společně vybraný charitativní projekt pro někoho, kdo se ocitl nepřízní osudu v nouzi a potřebuje pomoc. Zlepšovatelé na svém výročním setkání s vedením závodu 9. února 2024 z řady možností vybrali tentokrát podporu zdravotně znevýhodněné babičky svého kolegy, vyžadující specifické sociální a podpůrné služby, které zdravotní pojišťovna nehradí. Péče je nákladná, a tak těch 46 786 Kč určitě pomůže.

Postoj zlepšovatelů významně naplňuje dvě ze 4 firemních hodnot skupiny Knauf; tou první je „podnikavost“ a druhou je hodnota, kterou u mezinárodní korporace obvykle nenajdeme, a tou je „lidskost“.