Firemní novinky

Výroční přehled úspěchů skupiny Knauf Insulation

By Knauf Insulation
Prosinec 02, 2022

S potěšením oznamujeme zveřejnění výroční zprávy skupiny Knauf Insulation za rok 2022 „Insulation Matters“.

Vyrocni_zprava_Knauf_Insulation

Užijte si naši Výroční zprávu za rok 2022

Objevte všechny příběhy 

 

Dominique Bossan, generální ředitel společnosti Knauf Insulation pro Europu/ Střední východ/ Asii a člen řídícího výboru skupiny Knauf, řekl: „Není pochyb o tom, že rok 2022 byl náročný. Lidé z Knauf Insulation se však znovu postavili této výzvě. To, co je dělá skutečně jedinečnými, je jejich oddanost. Naše výroční zpráva za rok 2022 to odráží.“

„Ačkoli jsou naše nadcházející cíle v oblasti udržitelnosti poměrně ambiciózní, zavazujeme se je plnit a neuhýbáme. Jdeme správným směrem, navyšujeme zdroje, abychom splnili nové ambiciózní cíle.“

Rok 2022 byl také mezníkem v projektu oběhové ekonomiky, a to spuštěním našeho průkopnického recyklačního zařízení RESOLUTION ve Visé v Belgii.

Marc Bosmans, ředitel pro udržitelnost skupiny Knauf Insulation, řekl: „Jedním z vrcholů roku bylo otevření závodu na recyklaci skleněné minerální vlny, což je významný krok vpřed, který nám pomůže splnit závazek zpětného odběru 25 % odpadu ze stavenišť, jako součást naší strategie ‘Za lepší svět.“
 

Hlavní novinky v letošním výročním přehledu:

  • Nová finanční ředitelka skupiny Kristin Barthel hovoří o svých dosavadních zkušenostech v této roli a dopadu výzev roku 2022 na skupinu Knauf Insulation a její zákazníky.
  • Oznámení celkové investice ve výši 135 milionů Euro do modernizace stávajícího závodu a výstavby druhé výrobní linky v Rumunsku
  • Pokrok skupiny Knauf Insulation na cestě k dosažení cílů udržitelnosti ‘Za lepší svět. 

Hlavní novinky naší strategie ‘Pro lepší svět:

Tvořme lepší budovy

Jak se zasazujeme ‘Pro lepší světprostřednictvím renovace budov a proč by světoví lídři měli upřednostňovat energetickou účinnost.

Dejme lidi na první místo

Jak jsme pokročili v zajištění bezpečnosti práce, posílili postavení našich zaměstnanců a podnikli smysluplné akce v rámci místních komunit.

Snižme uhlíkovou stopu na nulu

Jak posilujeme snahy ke snížení uhlíkové stopy o 15 % do roku 2025 – tomu říkáme dekarbonizační revoluce.

Zaveďme oběhovou ekonomiku

Jak se naší divizi dřevité vlny Heraklith podařilo dosáhnout cíle nulového odpadu na skládku – dva roky před plánovaným termínem.