VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY KNAUF INSULATION „CESTA UDRŽITELNOSTI: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2023“

By Knauf Insulation
Prosinec 18, 2023

Jako na konci každého roku, i v těchto dnech zveřejňujeme výroční zprávu skupiny Knauf Insulation „Cesta udržitelnosti: Nejdůležitější události roku 2023“.

Tato zpráva představuje úspěchy naší strategie udržitelnosti zaměřené na bezpečnost, angažovanost zaměstnanců, dekarbonizaci a oběhové hospodářství. Zdůrazňuje také, že naše iniciativy v oblasti výzkumu, zdrojů a renovace do roku 2023 posouvají energetickou účinnost na klíčovou pozici v parametrech lepších budov.

„Zpráva dokumentuje náš pokrok směrem k dosažení našich cílů udržitelnosti do roku 2025,“ říká Dominique Bossan, generální ředitel pro Evropu, Střední východ a Asii a člen řídícího výboru skupiny Knauf. „Ukazuje oblasti, ve kterých se musíme zlepšit, zdůrazňuje, kde jsme dosáhli pozitivního pokroku, a vzdává hold tvrdé práci našich týmů. Snížili jsme například naši celkovou míru zaznamenaných pracovních úrazů z 9,1 v roce 2019 na 5,9 v roce 2022 a v našem průzkumu zapojení zaměstnanců v roce 2023 jsme zaevidovali rekordní míru odezvy 83 %. Po snížení našich absolutních uhlíkových emisí o 8,2 % od roku 2021 do roku 2022 jsme také na dobré cestě snížit do roku 2025 zabudovaný uhlík v našich produktech o 15 %.“

dominique.jpg

VÝZNAM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDŮ

Naše týmy pro veřejné záležitosti po celém světě vedly kampaň za to, aby se energetická efektivnost budov stala středobodem programů politiků během roku 2023 a zaznamenali jsme několik důležitých změn. Podpořili jsme dvě studie, které ukázaly, jak by renovace mohly snížit poptávku po energii v Evropě o 44 % a ušetřit Evropě 3,5 bilionu eur na nákladech na energii během 20 let.

Spustili jsme nový nástroj, který demonstruje, jak naše řešení sníží svou uhlíkovou stopu za pouhých 95 dní. Kromě toho, uvedením teorie do praxe, jsme realizovali rekonstrukci 63 budov sociálních domovů v Belgii.

„Celkově nás čeká ještě hodně práce. Jak nám však připomíná tato zpráva, formování udržitelné společnosti a energeticky efektivního vybudovaného prostředí je cestou neustálého zlepšování,“ dodává Dominique Bossan.

marc_bosmans.jpg

ZMĚNA KULTURY INSPIROVANÁ UDRŽITELNOSTÍ

„Využíváme každé příležitosti k minimalizaci dopadu naší firmy na životní prostředí prostřednictvím změny kultury, kterou řídí představenstvo společnosti Knauf Insulation, naši noví regionální manažeři a inženýři pro udržitelnost. Průběžně aktualizujeme údaje, zpětnou vazbu a sdílíme osvědčené postupy,“ říká Marc Bosmans, ředitel naší skupiny pro trvalou udržitelnost.

Jsme na cestě k dosažení naší maximální zaznamenané míry pracovních úrazů 5,0 do roku 2023. V roce 2022 jich bylo 5,9 oproti 6,4 v roce 2021. Pokud jde o vytváření pozitivního pracoviště, v našem třetím průzkumu angažovanosti v roce 2023 přispělo svou zpětnou vazbou rekordních 83 % zaměstnanců. Vidíme také významný pokrok v našich programech duševní pohody, iniciativách Diverzita a inkluze a našich komunitních projektech.

NÁŠ POKROK SMĚREM K ČISTÝM NULOVÝM ŘEŠENÍM

V roce 2022 jsme snížili naše celkové meziroční emise skleníkových plynů o 8,2 %. To nás přivedlo na cestu k dosažení našeho cíle do roku 2025 snížit obsah uhlíku v našich produktech o 15 % ve srovnání s rokem 2021. V roce 2022 jsme dosáhli meziročního snížení emisí z elektřiny, kterou nakupujeme, o 63 % zajištěním obnovitelné energie pro naši výrobu . Snížili jsme i ostatní emise. Je před námi hodně práce, protože naše společnost roste. Urychlujeme však přechod od fosilních paliv, zvyšujeme efektivitu a zajišťujeme, aby naše aktiva měla nízkou uhlíkovou stopu všude, kde je to možné.

NÁŠ ÚSPĚCH V RECYKLACI A VÝZVA K NULOVÉMU ODPADU

V roce 2022 jsme zvýšili procento recyklovaného obsahu v naší kamenné minerální vlně z 11 % (2021) na 13 %. Pozitivní pokrok je i v jiných oblastech. Naše spotřeba vody se od roku 2021 do roku 2022 snížila o 14 %. V kontinentální Evropě nyní v obalech používáme 30 % recyklovaného obsahu a náš systém zpětného odběru palet přináší v několika zemích významné výsledky.

CESTA UDRŽITELNOSTI: NEJVÝZNAMNĚŠÍ Z ROKU 2023

Pokud byste chtěli podrobněji sledovat naši cestu udržitelnosti i prozkoumat poznatky našeho týmu, můžete si stáhnout naši úplnou zprávu zde.

Stáhnout výroční zprávu skupiny Knauf Insulation 2023

knauf_insulation_annual_review_2023.png