Zvládněte zateplit ještě před zimou

By Knauf Insulation
Listopad 03, 2023

Zatím vládne teplý podzim, kdo však včas zateplí svůj dům nebude zimou a účty za energie zaskočen. Pokud chcete stihnout zateplit alespoň část domu ještě v tomto roce, vsaďte na foukanou izolaci Supafil Loft PRO. Její aplikace do střešní konstrukce je totiž velmi rychlá a zvládne se často i za jeden den.

Proměnlivá situace na trhu s energiemi zapříčiňuje nárůst poptávky po zateplování objektů. To je navíc i díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám cenově dostupnější. Snížení energetické náročnosti budov totiž podstatně zmenšuje výdaje vynaložené na teplo, což je pro mnohé lákavou představou. Zateplit v letošním roce ale stihnou už jen ti žadatelé, kteří se rozhodnou pro dílčí zateplení.

Jde především o místa s největšími tepelnými úniky, zpravidla mezi ně patří střecha a strop. Pokud je k izolování použita foukaná vata, celý proces je velmi rychlý, nemusí trvat déle než jeden den,“ vysvětluje Štěpán Lášek, produktový specialista Knauf Insulation. Aplikace foukané vaty se provádí pomocí hadice, která funguje jako obrácený vysavač. Sypký materiál se tak rozfouká po celé ploše. „Ačkoliv je zateplení foukanou vatou poměrně rychlou záležitostí a může se jevit jednoduše, rozhodně bych spoléhal na odborníky. Pokud není aplikace provedena správně, materiál může postrádat některé klíčové vlastnosti,“ dodává Lášek.

Díky sypké konzistenci foukané vaty nevznikají ve vrstvě izolace žádné mezery. Nedochází tak ke vzniku tzv. tepelných mostů, které označují místo, kudy z domu utíká teplo. Výsledná izolace nesesedá, a kromě tepla izoluje také zvuk. Navíc je přirozeně nehořlavá a obsahuje i přísady zpomalující hoření v případě požáru.

Použitím správné izolace lze ušetřit až třetinu nákladů za energie, což v dnešní době představuje nespornou výhodu. Další benefity a možnosti použití minerální vaty naleznete přehledně na webu www.supafil.cz, který se věnuje čistě minerální vatě. Skrze webové stránky je také možné kontaktovat odborníky ze společnosti Knauf Insulation a domluvit se s nimi na konkrétním zateplení vašeho domu.

Článek vyšel na portálech tzb-info.cz