HODNOTY KNAUF: "JÁ JSEM KNAUF"

HODNOTY KNAUF: "JÁ JSEM KNAUF". "Já jsem Knauf" je součástí všeho, co děláme jako společnost Knauf Insulation a také v celé skupině Knauf Group.: každé aktivity, od té nejjednodušší až po ty komplexní. Jedná se o naši kulturu, postavenou na pevných hodnotách:

Naše hodnoty jsou jednoduché a přímočaré. Jejich význam jsme uchopili a sepsali, to, co znamená být součástí rodiny Knauf, do čtyř slov:

 • Menschlichkeit
 • Partnership
 • Commitment
 • Entrepreneurship

Tyto hodnoty reprezentují klíčové principy, které jsou vlastní každému z našich 26 500 zaměstnanců ve všech pobočkách po celém světě.

Menschlichkeit
Menschlichkeit
 • Buď společensky odpovědný
 • Vystupuj aktivně
 • Vytvářej v Knaufu otevřenou společnost
 • Chovej se k ostatním slušně a s respektem
PARTNERSHIP
 • Přebírej individuální odpovědnost a rozhoduj se
 • Podporuj nové nápady
 • Vytvářej a udržuj vzájemnou důvěru a loajalitu
 • Jednej jako tým
PARTNERSHIP
COMMITMENT
COMMITMENT
 • Nadchni se pro nejlepší výsledky
 • Rozvíjej a podporuj růst zaměstnanců
 • Udělej něco navíc
 • Povzbuzuj ostatní k zájmu a odpovědnosti
ENTREPRENEURSHIP
 • Přemýšlej a jednej z širší perspektivy
 • Přinášej změny a inovace
 • Buď pragmatický a podstupuj promyšlená rizika
 • Převezmi iniciativu a orientuj se na výsledek
ENTREPRENEURSHIP
"Já jsem Knauf" je o lidech. Definuje naši firemní kulturu postavenou na pevných hodnotách
Knauf Insulation