Tepelná a zvuková izolace podlahy minerální vatou vám pomůže ke komfortnímu a modernímu bydlení. Minerální vata totiž chrání jak před únikem tepla, tak nadměrným hlukem. Je to investice, které nebudete litovat.

Maximální útlum hluku

Kročejová izolace z minerální vaty dokáže tlumit hluk ve srovnání s podlahovým polystyrenem daleko lépe. Akustické vlastnosti podlahy se zlepší až o:

  • 30 decibelů u těžkých plovoucích podlah,
  • 23 decibelů u lehkých plovoucích podlah

Podcenit zvukovou izolaci podlahy se nevyplácí

Pokud zanedbáte ochranu proti hluku při pokládce, dodatečné opravy budou náročné a drahé.

Ochrana proti hluku je legislativně závazná

Dodržení hodnot neprůzvučnosti podlah předepisuje norma ČSN 73 0532 o akustice podlah.