Tepelná a zvuková izolace z minerální vaty sníží hlučnost (hladinu akustického tlaku) těžké plovoucí podlahy až o 30 dB.

Kročejová izolace podlahy se pokládá pod roznášecí desku. Tu tvoří potěr:

  • cementový (betonový)
  • nebo litý anhydritový.

Podlahovou krytinou může být dřevěná podlaha, dlažba, koberec nebo plovoucí laminátová podlaha.

 

Pracovní postup 

1) Podklad

Nerovný podklad vyrovnejte vhodným materiálem. Můžete jej vysypat například pískem a zhutnit. Desky minerální izolace musí ležet na podkladu celou plochou.

Vlhký podklad nechte vyschnout.

2) Okrajové pásky

Po obvodu místnosti nainstalujte okrajové pásky. Jejich šířka musí být vyšší než součet tloušťky kročejové izolace a roznášecí desky.

3) Izolační desky

Izolační desky pokládejte na vazbu těsně k sobě.

4) Dočasná ochrana izolačních desek

Omezte pohyb osob po položené izolaci na minimum. Izolační desky můžete ochránit dočasným položením roznášecích desek (překližka, OSB apod.).

5) Separační fólie

Na kročejovou izolaci položte separační fólii (např. Knauf Insulation LDS 100) s přesahem minimálně 10 cm. Doporučujeme fólie mezi sebou slepit například pomocí pásky Knauf Insulation LDS Solifit. Fólie po obvodu vytáhněte podél stěny až nad úroveň okrajových pásků. Fólie položte bez záhybů. Ty by později vedly ke vzniku trhlin v potěru. Separační fólii napojte na okrajové pásky pravoúhle bez zaoblení.

6) Potěr

Proveďte cementový nebo anhydritový potěr podle technologického předpisu výrobce.