Tepelná a zvuková izolace z minerální vaty sníží hlučnost (hladinu akustického tlaku) lehké plovoucí podlahy až o 23 dB.

Kročejová izolace podlahy se pokládá pod roznášecí velkoformátové desky. Mohou to být:

  • OSB desky,
  • sádrokartonové a sádrovláknité desky,
  • cementotřískové desky.

Podlahovou krytinou může být dřevěná podlaha, dlažba, koberec nebo plovoucí laminátová podlaha.

 

Pracovní postup

1) Podklad

Nerovný podklad vyrovnejte vhodným materiálem. Můžete jej vysypat například pískem a zhutnit. Desky minerální izolace musí ležet na podkladu celou plochou. Vlhký podklad nechte vyschnout.

2) Okrajové pásky

Po obvodu místnosti nainstalujte okrajové pásky. Jejich šířka musí být vyšší než součet tloušťky kročejové izolace a roznášecí desky.

3) Izolační desky

Izolační desky pokládejte na vazbu těsně k sobě.

4) Dočasná ochrana izolačních desek

Omezte pohyb osob po položené izolaci na minimum. Izolační desky můžete ochránit dočasným položením roznášecích desek (překližka, OSB apod.).

5) Roznášecí desky

Položte konstrukční desky ve dvou vrstvách na tzv. dvojitou vazbu. Většinou se jedná o sádrovláknité, sádrokartonové nebo OSB desky. Desky vzájemně spojte lepením nebo sešroubováním. Nově lze také pokládat desky v jedné vrstvě. Jedná se o systém Knauf Brio s tloušťkou 23 mm. Desky jsou opatřeny polodrážkou a při montáži se vzájemně lepí a spojují s pomocí sponek nebo vrutů.

Dvojitá vazba

vazba