Postup zhotovení zelené střechy Urbanscape

 • Rozchodníkový koberec položte do 24 hodin od dodání. Nesmí zůstat zabalený v rolích více než pár dní včetně přepravy! 
 • Všechny produkty Urbanscape skladujte mimo přímé sluneční světlo. 
 • Ujistěte se, že střešní konstrukce má dostatečnou únosnost. 
 • Vyhněte se realizaci při silném větru a za teplot nižších než 5°C. 
 • Následující pokyny jsou určeny pro ploché střechy.

1. Příprava podkladu 

Očistěte střechu koštětem. Zkontrolujte těsnost hydroizolace.

 • Příprava podkladu

2. Urbanscape ochranná fólie

Ochrannou fólii použijte vždy, když hydroizolace není odolná proti prorůstání kořínků. Fólii rozviňte se vzájemným přesahem 20 cm a přesahem střechy 50 cm. Dočasně fólie zatižte. Zabráníte tak, aby je nadzvedl vítr. V místech střešních vpustí fólie prořízněte. Vyvarujte se řezání přímo na hydroizolaci. Kvůli bezpečnosti a ochraně fólie použijte nůž se zahnutou čepelí.

 • Urbanscape ochranná fólie

3. Urbanscape drenážní fólie

V závislosti na použitém materiálu:

 • a) retenční drenážní fólie položte se vzájemným přesahem 2 řad a otvory nahoru,
 • b) drenážní fólie s textílií položte těsně vedle sebe a textilií nahoru. 

Drenážní fólie položte na celou plochu střechy. V místech střešních vpustí fólie prořízněte nožem se zahnutou čepelí.

 • Příprava podkladu

4. Urbanscape Green Roll

Rozviňte Green Roll kolmo na drenážní fólie těsně vedle sebe. Můžete vynechat pás o šířce 20 cm na okraji střechy a později jej zasypat jej kačírkem. Green Roll doporučujeme stříhat nůžkami.

 • Urbanscape Green Roll

5. Urbanscape rozchodníkový koberec

Zkontrolujte polohu koberce a pak jej opatrně rozviňte kolmo na Green Roll. Postupujte na střeše z vrchu dolů. Koberec stříhejte nůžkami nebo řežte nožem se zahnutou čepelí. Rozchodníkový koberec by měl pokrývat celou plochu střechy. Pokud chcete použít i kačírek, nechte na okraji střechy min. 20 cm pás bez vegetace.

 • Urbanscape rozchodníkový koberec

6. Ochranný koš

Na střešní vpusť osaďte ochranný koš. Lištu k zachytávání nečistot vsuňte okolo rozchodníků L stranou pod drenážní fólie.

 • Ochranný koš

7. Vrstva kačírku

Pokud chcete mít vrstvu kačírku, použijte frakci 16 až 32 mm. Ujistěte se, že ochranná fólie je zasypaná v celé ploše. Kačírek by měla dosahovat stejné výšky jako rozchodníkový koberec.

 • Vrstva kačírku

8. Dokončení

Část ochranné fólie přesahující přes okraj střechy odřízněte nožem se zahnutou čepelí. Dejte pozor, abyste nepoškodili hydroizolaci. Prázdná místa v rozchodníkovém koberci vyplňte rostlinami. Zalévejte rozchodníky tak dlouho, než se Green Rolle nasytí vodou.

 • Dokončení

9. Údržba

Péče o zelenou střechu Urbanscape® Green Roof je důležitá zejména v průběhu horkých letních dní. Při dlouhém období sucha vegetaci zavlažujte. Hnojte rozchodníky 1 – 2 x ročně vhodným hnojivem. 

Péče o zelenou střechu Urbanscape