Postup zhotovení zelené střechy Urbanscape

  • Rozchodníkový koberec položte do 24 hodin od dodání. Nesmí zůstat zabalený v rolích více než pár dní včetně přepravy! 
  • Všechny produkty Urbanscape skladujte mimo přímé sluneční světlo. 
  • Ujistěte se, že střešní konstrukce má dostatečnou únosnost. 
  • Vyhněte se realizaci při silném větru a za teplot nižších než 5°C. 
  • Následující pokyny jsou určeny pro ploché střechy.

1. Příprava podkladu 

Očistěte střechu koštětem. Zkontrolujte těsnost hydroizolace.

2. Urbanscape ochranná fólie

Ochrannou fólii použijte vždy, když hydroizolace není odolná proti prorůstání kořínků. Fólii rozviňte se vzájemným přesahem 20 cm a přesahem střechy 50 cm. Dočasně fólie zatižte. Zabráníte tak, aby je nadzvedl vítr. V místech střešních vpustí fólie prořízněte. Vyvarujte se řezání přímo na hydroizolaci. Kvůli bezpečnosti a ochraně fólie použijte nůž se zahnutou čepelí.

3. Urbanscape drenážní fólie

V závislosti na použitém materiálu:

  • a) retenční drenážní fólie položte se vzájemným přesahem 2 řad a otvory nahoru,
  • b) drenážní fólie s textílií položte těsně vedle sebe a textilií nahoru. 

Drenážní fólie položte na celou plochu střechy. V místech střešních vpustí fólie prořízněte nožem se zahnutou čepelí.

4. Urbanscape Green Roll

Rozviňte Green Roll kolmo na drenážní fólie těsně vedle sebe. Můžete vynechat pás o šířce 20 cm na okraji střechy a později jej zasypat jej kačírkem. Green Roll doporučujeme stříhat nůžkami.

5. Urbanscape rozchodníkový koberec

Zkontrolujte polohu koberce a pak jej opatrně rozviňte kolmo na Green Roll. Postupujte na střeše z vrchu dolů. Koberec stříhejte nůžkami nebo řežte nožem se zahnutou čepelí. Rozchodníkový koberec by měl pokrývat celou plochu střechy. Pokud chcete použít i kačírek, nechte na okraji střechy min. 20 cm pás bez vegetace.

6. Ochranný koš

Na střešní vpusť osaďte ochranný koš. Lištu k zachytávání nečistot vsuňte okolo rozchodníků L stranou pod drenážní fólie.

7. Vrstva kačírku

Pokud chcete mít vrstvu kačírku, použijte frakci 16 až 32 mm. Ujistěte se, že ochranná fólie je zasypaná v celé ploše. Kačírek by měla dosahovat stejné výšky jako rozchodníkový koberec.

8. Dokončení

Část ochranné fólie přesahující přes okraj střechy odřízněte nožem se zahnutou čepelí. Dejte pozor, abyste nepoškodili hydroizolaci. Prázdná místa v rozchodníkovém koberci vyplňte rostlinami. Zalévejte rozchodníky tak dlouho, než se Green Rolle nasytí vodou.

9. Údržba

Péče o zelenou střechu Urbanscape® Green Roof je důležitá zejména v průběhu horkých letních dní. Při dlouhém období sucha vegetaci zavlažujte. Hnojte rozchodníky 1 – 2 x ročně vhodným hnojivem. 

Péče o zelenou střechu Urbanscape