U rodinných domků jsou provětrávané fasády často realizovány s jednoduchým nosným roštem na bázi dřeva. Pro komerční budovy jsou pak využívány různé varianty nosných kovových konstrukcí, zpravidla ocelových.

Tloušťky tepelných izolací

Návrh skladby zateplení by měl vycházet, z tepelně technického posouzení skladby zateplované stěny a celkové koncepce zateplované budovy. Pro běžné těžké konstrukce obvodového zdiva je ekonomicky smysluplné zateplení od 120 mm. Pro pasivní a nízkoenergetické budovy od 200 mm.

Větrotěsná vrstva

Pod spárově otevřené fasádní obklady (například obklady Heraklith) je vhodné použít fólie odolné proti UV záření (Homeseal LDS 0,02 UV). Pod spárově uzavřené obklady standardní difúzní fólie (Homeseal LDS 0,04).

Provětrávaná fasáda dřevostavby

1...Vnitřní pohledové opláštění (sádrokartonové nebo sádrovláknité desky).

2...Instalační předstěna (umožňuje bezpečné vedení sítí bez porušení staticky a tepelně technicky důležitých prvků, vyplněná izolací Naturboard).

3...Vzduchotěsná vrstva omezující transport difundující vodní páry (parozábrana Homeseal LDS 100, parobrzda Homeseal LDS 2 Silk případně parobrzda s proměnlivou hodnotou difúzního odporu Homeseal LDS Flex Plus).

4...Nosný rám s jednostranným nebo oboustranným ztužujícím opláštěním (vyplněný izolací Naturoll).

5...Nosná konstrukce pro umístění tepelné izolace Naturoll (na obrázku je znázorněna jedna z nejjednodušších variant s dvojitým dřevěným roštem).

6...Difúzně otevřená větrotěsná fólie (Homeseal LDS 0,04; do spárově otevřených fasád použijte fólii odolnou proti UV záření Homeseal LDS 0,02 UV) uzavírá z vnější strany celou skladbu, aniž by zabraňovala prostupu difundující vodní páry.

7...Větraná vzduchová mezera přispívá k aktivnější vlhkostní bilanci celé skladby.

8...Pohledová fasáda, může být tvořena dřevěným obkladem, plechovými díly, různými deskami na bázi cementu, atd.

 

Další informace

Obrázek odebrán.

Izolace a příslušenství

Obrázek odebrán.

Jakou difúzní fólii použít do provětrávané fasády?

Obrázek odebrán.

CAD detaily provětrávané fasády