Správně provedená a kvalitní parozábrana nebo parobrzda je zásadní pro životnost střešní konstrukce.

Dle následujícího postupu umístíte parozábranu mezi dvěma vrstvami izolace. Parozábranou proniká menší množství vrutů a elektrické kabely lze vést pod parozábranou bez jejího porušení. Toto řešení je mnohem bezpečnější než při umístění parozábrany přímo pod sádrokartonovou deskou.

Větší úspory energií

Izolaci vložíte ve 3 vrstvách - jednu mezi krokve a dvě pod krokve. Toto řešení je vhodné i pro nízkoenergetické a pasívní domy.

zatepleni-strechy-bezpecnost.jpg

1. Krokvové závěsy

Před vložením izolace mezi krokve namontujte krokvové závěsy pro zavěšení pomocného roštu.

IMG_1881-1.jpg

2. Nařezání izolace

Tloušťku izolace Unifit zvolte stejnou jako je výška krokví. Pásy izolace nařežte na šířku světlé rozteče krokví s rezervou 10 až 20 mm. Řez veďte kolmo k rovině izolace nožem na minerální izolaci.

zatepleni-sikme-strechy-1-2_0.jpg

3. Izolace mezi krokvemi

Nařezanou izolaci vkládejte mezi krokve tak, aby kopírovala rovinu krokví. Správně naformátovaná izolace Unifit se vkládá mezi krokve snadno. Díky vysoké pružnosti drží Unifit v konstrukci bez nutnosti jakékoliv dodatečné fixace.

zatepleni-sikme-strechy-2-2_0.jpg

4. Pomocný rošt

Namontujte pomocný rošt, který vymezuje prostor pro vložení první vrstvy izolace pod krokvemi. Osová rozteč profilů pomocného roštu je 800 mm. Prostor pro vložení první vrstvy izolace pod krokvemi je 60–120 mm. Další informace o montáži roštu naleznete v prospektu Podkroví Knauf.

zatepleni-sikme-strechy-3-4b_0.jpg

5. První vrstva izolace pod krokvemi

Vložte do roštu první vrstvu izolace.

zatepleni-sikme-strechy-14-2.jpg

6. Parobrzda

Na oboustranné lepicí pásky nalepte pásy parobrzdy Homeseal LDS 2 Silk. Tato vrtva vytváří vzduchotěsnou a difúzně částečně otevřenou vrstvu. Folie se klade s přesahem cca 150 mm v místě spoje fólie-fólie. Stejný přesah zvolte i v místě, kde se fólie napojuje na přiléhající stěny a prostupujcí prvky jako je komín nebo okno.

zatepleni-sikme-strechy-10-2.jpg

7. Těsnící tmel

Naneste tmel Homeseal LDS Solimur na všechny po obvodě přiléhající stavební konstrukce a napojte na ně parobrzdu. Alternativně lze použít zdvojený Homeseal LDS těsnící pásek. Podívejte se také na podrobně rozpracovaný detail napojení parobrzdy na štítovou stěnu.

zatepleni-sikme-strechy-12-2.jpg

8. Těsnící pásky

Jednotlivé pásy parobrzdy Homeseal LDS 2 Silk spojte pomocí pásky Homeseal LDS Solifit. Alternativně lze použít i těsnící pásku Homeseal LDS Soliplan. Solifit má vyšší pevnost.

zatepleni-sikme-strechy-11-2.jpg

9. Rošt pro sádrokartonový podhled

Kolmo na pomocný rošt namontujte nosný rošt sádrokartonového podhledu pomocí přímých závěsů. Ty je vhodné podložit PE pěnovou těsnící páskou nebo LDS těsnící páskou. Rozteč nosného roštu je 500 mm. Prostor pro vložení izolace pod parozábranu (od roviny tvořené pomocným roštem k rovině vytýčené roštem pod parozábranou) je 60 mm. Další informace o montáži roštu naleznete v prospektu Podkroví Knauf.

zatepleni-sikme-strechy-13-2.jpg

10. Druhá vrstva izolace pod krokvemi

Do nosného roštu vložte poslední vrstvu izolace. V této vrstvě rozvedete elektrické kabely, aniž byste porušili parobrzdu. Prostup kabelů řešte pomocí Homeseal LDS kabelové manžety.

zatepleni-sikme-strechy-15-2.jpg

11. Sádrokartonový podhled

Nakonec namontujte např. sádrokartonovou desku Knauf.

zatepleni-sikme-strechy-16-2.jpg