Sportovní hala Klimeška

Kutná Hora
Sportovní hala Klimeška

Obyvatelé města Kutná Hora a okolí se těší z dokončené Sportovní haly Klimeška. Víceúčelová hala s hledištěm pro čtyři sta sedících diváků je určená na házenou, futsal, florbal, basketbal, korfbal či badminton. K dispozici je rovněž zázemí pro sportovce, nižší tréninková hala a ubytovna.

Sportoviště je pojato jako trojlodí budov, které k sobě přiléhají a tvoří jeden celek. Stavba byla postupně realizována ve třech etapách. První dvě etapy - sportovní hala a zázemí – byly uvedeny do provozu v roce 2018 a tréninková hala se pak otevřela na jaře roku 2020.

Realizace opláštění

Nosnou konstrukci objektů tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet, který je osazen stěnovou výplní z betonových panelů. Opláštění je realizováno provětrávanou fasádou, kde ocelový rošt vyplňuje tepelná izolace Mineral Plus EXT 035 o tloušťce 160 mm. Tyto desky z minerální vlny mají zvýšenou hydrofobizaci a vykazují nejvyšší reálně dosažitelnou pružnost, velmi dobré tepelně technické vlastnosti a schopnost pohlcovat hluk. Poloha desek je fixována držákem tepelné izolace VF HOLDER s nulovým tepelným mostem a speciální zarážkou, která zabezpečuje správnou polohu tak, aby se izolace nestlačila. Jako pohledový obklad byly zvoleny plechové prvky Deklamella.

Celková plocha opláštění činí zhruba 3 000 m². Realizace jedné etapy opláštění, tj. jedné haly, trvala 3-4 měsíce. 

20191206_103315.jpg
IMG-20191217-WA0004.jpg
IMG-20191218-WA0006.jpg

 

Zákazník Město Kutná Hora
Sportovní hala Klimeška Realizace: 2020
Autor Milota Kladno, studie Ing. Arch. Paroubková a Ing. Pátková
Provedení opláštění budovy DOPOS HK s.r.o.