Tělocvična v bytovém domě Lodecká 1

Praha
Tělocvična v bytovém domě Lodecká 1

Prvotním záměrem bylo postavit novou tělocvičnu. Na konec vyrostl bytový dům s tělocvičnou.

Základní škole a Gymnáziu J. Gutha-Jarkovského chyběla tělocvična, která by splňovala veškeré funkční a normové parametry. Hodiny tělocviku probíhaly provizorně v upravené třídě, nebo na venkovním sportovišti.

Problém měla vyřešit nova budova tělocvičny, která by nahradila venkovní školní hřiště. Zřizovatel školy, Městská část Praha 1, vyzvala architektonický ateliér DAM ke zpracování studie. Po seznámení se s místem a regulačními plány bylo zřejmé, že se jedná o cenný stavební pozemek v centru Prahy, na kterém by bylo škoda postavit pouze jednopodlažní objekt. Na konec byl realizován polyfunkční dům s malometrážními byty pro městské zaměstnance, obchodem v parteru, nebytovými prostory v zadním traktu, podzemním parkovištěm a novou, částečně do terénu zapouštěnou tělocvičnou.

Bytový dům získal hlavní cenu Grand Prix 2011.

Heraklith jako odolný hráč v tělocvičně

Tělocvična nabízí žákům a učitelům vnitřní sportoviště o maximální využitelnosti, funkčnosti a bezpečnosti, které splňuje přísné normové požadavky stavby určené pro vzdělávání dětí a mladistvých.

Podhledové konstrukce jsou opláštěny deskami Heraklith C tl. 25 mm v celkovém objemu 380 m³. Hlavním cílem obkladu bylo snížit hlučnost v tělocvičně a zajistit bezpečnost i požárně ochranné parametry podhledové konstrukce.

Dřevovláknité desky pohlcují hluk, zkracují dobu dozvuku a zároveň splňují požadavky konstrukce na požární odolnost. To zejména u stropních konstrukcí hraje velkou roli, protože chování obkladu během požáru musí být bezpečné. To znamená, že i když bude obklad namáhán požárem, evakuace žáků proběhne bez rizika jeho pádu a ohroženi hořícím obkladem. Dřevovláknité desky Heraklith vynikají vysokou mechanickou odolností a nepoškodí je ani odražený míč. Dřevovláknitý materiál neobsahuje zdraví škodlivé látky a je šetrný k přírodě.

IMG_9677.jpg
IMG_9678.jpg
IMG_9684.jpg
IMG_9689.jpg

 

Použitý materiál
Zákazník Hlavní město Praha
Tělocvična v bytovém domě Realizace: 2018
Autor DAM architekti