KI-KP je systém pro opláštění hal.

  • Eliminace tepelných mostů
  • Výborné akustické vlastnosti

Skladba systému

1. C-kazeta

2. Minerální skelná vata, tl. 120 mm

3. Minerální skelná vata tl. 50 mm

4. Pásky - kamenná vata

5. Samovrtný šroub

6. Trapézový nebo vlnitý profil

7. Samovrtný šroub s těsnící podložkou

Výrobcem profilů a kazet je firma Kovové profily spol. s.r.o.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ kazety : K 120 / 0,75 mm

Tloušťka izolace: 170mm

Součinitel tepleného prostupu (U) : 0,20W/m2K

AKUSTICKÉ PARAMETRY

Celková tloušťka izolace (mm)RW (dB)

Typ kazety : K 120 / 0,75 mm

Tloušťka izolace: 170mm Akustický útlum (RW): 40dB

POŽÁRNÍ PARAMETRY

Typ kazety : K 120 / 0,75 mm

Tloušťka izolace: 170mm

Požární odolnost dle ČSN 730810 : E 60 / EI 15 / EW 60 (o›i) E 60 – ef / EI 30 – ef / EW 60 – ef

Animace

v2.gif

 

Ukázka realizace: Hala Polička

Opláštění haly Polička

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář