KI-KP je systém pro opláštění hal

 • Eliminace tepelných mostů
 • Výborné akustické vlastnosti  

Skladba systému

 • 1. C-kazeta
 • 2. Minerální skelná vata, tl. 120 mm
 • 3. Minerální skelná vata tl. 50 mm
 • 4. Pásky - kamenná vata
 • 5. Samovrtný šroub
 • 6. Trapézový nebo vlnitý profil
 • 7. Samovrtný šroub s těsnící podložkou
 • Výrobcem profilů a kazet je firma Kovové profily spol. s.r.o.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Typ kazety : K 120 / 0,75 mm
 • Tloušťka izolace: 170 mm
 • Součinitel tepelného prostupu (U) : 0,20 W/m2K

AKUSTICKÉ PARAMETRY

 • Celková tloušťka izolace (mm)RW (dB)
 • Typ kazety : K 120 / 0,75 mm
 • Tloušťka izolace: 170mm Akustický útlum (RW): 40 dB

POŽÁRNÍ PARAMETRY

 • Typ kazety : K 120 / 0,75 mm
 • Tloušťka izolace: 170mm
 • Požární odolnost dle ČSN 730810 : E 60 / EI 15 / EW 60 (o›i) E 60 – ef / EI 30 – ef / EW 60 – ef

Animace

v2.gif

Ukázka realizace: Hala Polička

Opláštění haly Polička

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář