KI-KP je systém pro opláštění hal

  • Eliminace tepelných mostů
  • Výborné akustické vlastnosti  

Skladba systému

schema KIKP

  • 1. C-kazeta
  • 2. Minerální skelná vata, tl. 120 mm
  • 3. Minerální skelná vata tl. 50 mm
  • 4. Pásky - kamenná vata
  • 5. Samovrtný šroub
  • 6. Trapézový nebo vlnitý profil
  • 7. Samovrtný šroub s těsnící podložkou
  • Výrobcem profilů a kazet je firma Kovové profily spol. s.r.o.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ kazety tloušťka izolace [mm] součinitel prostupu tepla U [W/m²·K]
K 120 / 0,75 mm 170 0,20

AKUSTICKÉ PARAMETRY

Typ kazety tloušťka izolace [mm] vážená neprůzvučnost Rw [dB]
K 120 / 0,75 mm 170 40

POŽÁRNÍ PARAMETRY

Typ kazety tloušťka izolace [mm] požární odolnost (dle ČSN 730810)
K 120 / 0,75 mm 170 EW 60 (i→o) nebo EI 60-ef (o→i)

Animace

v2.gif

Ukázka realizace: Hala Polička

Opláštění haly Polička

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář