Standardní kazety jsou systém pro opláštění hal.

 • Standardní řešení s lineárními tepelnými mosty
 • Dobré akustické vlastnosti
 • Lze použít skelnou i kamennou izolaci
 • Snadná montáž

Skladba systému

1.   C-kazeta
2.   Minerální izolace (skelná vata, kamenná vata)
3.   Trapézový nebo vlnitý profil
4.   Samovrtný šroub
Výrobcem profilů a kazet je firma Kovové profily spol. s.r.o.

Kazetová stěna je složena ze samonosného kazetového profilu tvaru "C", do něhož se vkládá tepelná izolace a k jehož přírubám se připevňuje vnější plášť, nejčastěji trapézový plech.

Kazeta v sobě integruje několik funkcí, proto je celý systém ekonomicky velmi výhodný:

 • vytváří vnitřní líc stěny s kvalitní povrchovou úpravou a příjemným horizontálním členěním
 • je to samonosný prvek, který tvoří i nosnou konstrukci izolace a vnějšího pláště trapézového plechu, odpadají zde tedy paždíky
 • drží izolační materiál (minerální vláknité desky) v patřičné poloze a tak nejsou třeba talířové hmoždinky nebo jiné upevňovací prvky
 • plní funkci distančního profilu k upevnění vnějšího pláště
 • je to univerzální prvek, který je snadno již ve výrobě přizpůsobitelný různým dispozičním potřebám, změnám vzdálenosti nosných konstrukcí (délkou, změnou tloušťky)
 • montáž je velmi jednoduchá a rychlá, tím vyniká efektivnost celého systému
 • mohou být vyrobeny jako děrované s akustickým útlumem

Kazetové profily jsou vyrobeny z ocelového plechu s mezí kluzu 320 MPa. Jsou žárově zinkovány a dále zpravidla potaženy povlakem z duroplastu.

Postup montáže

Kazetové profily se připevňují na vnější líc sloupu nosné konstrukce. Mezi sloup a kazety se vkládají těsnící pásky, nejlépe komprimační, pro zamezení prouděni vzduchu spárou mezi kazetami. Do ocelových sloupů se profily nejčastěji přistřelují, ale mohou se i šroubovat závitotvornými a nebo samovrtnými šrouby. Do betonových sloupů je možno použít techniku vstřelování s předvrtáním, anebo speciální samořezné šrouby do betonu. Pokud je v betonových sloupech osazena ocelová kotevní lišta nebo jiny ocelový prvek, používá se stejná kotevní technologie jako u ocelových sloupu. Jednotlivé kazety do sebe navzájem zapadají zámky a styčné spáry mezi nimi se utěsní samolepící těsnící páskou. Po ukotvení kazety na sloup se prošroubují sousedící stěny kazet samovrtnými šrouby v rozteči max. 500 mm. Do kazet se vkládá tepelná izolace z desek z minerální vlny nebo ze skelných vláken. Před montáží vnějšího pláště se na zámky kazet lepí tepelněizolační páska (např. 8 x 30), přerušující tepelné mosty.

Vnější plášť ze svislého trapézového plechu se na zámky kazetových profilu šroubuje přímo závitotvornými nerezovými šrouby do plechu nebo samovrtnými šrouby vždy s těsnící podložkou. Rozteče a schéma rozmístění spojů závisí na zatížení a statickém využití kazetového profilu a na umístění spoje (v ploše steny nebo na okrajích steny), neboť připevněný trapézový plech ztužuje otevřeny průřez kazety. Hlavy šroubů je možno opatřit plastovými krytkami ve stejné barvě, jako jsou trapézové plechy, případně lze použít šrouby s barevnou plastovou nebo lakovanou hlavou. Ostatní vnější pláště (často vodorovný vlnitý profil, různé typy lamel apod.) se na kazetové profily kotvi prostřednictvím nízkých distančních profilů typu Ω nebo Z, jejichž rozteče určí statický výpočet a které musí, buď s vnějším pláštěm tvořit příčně tuhou desku anebo musí být neposuvně podepřeny, tak aby dokázaly zámky kazetových profilu příčně stabilizovat.

Kazetovou stěnu je možno dodávat s prokázanou požární odolností EW 60 (io) nebo EI 30-ef (oi). Kazety se též vyrábějí s perforovanou širokou pásnici pro zvýšení akustického útlumu.

Ukázka realizace: Hala Dobrovíz (okr. Praha - západ)

u2.jpg

Ukázka realizace: Hala Opočínek (okr. Pardubice)

u3.jpg

Ukázka realizace: Hala Dolní Ředice (okr. Pardubice)

u4.jpg

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář