Podle normy ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb 

 

1. Budovy s požární výškou h > 22,5 m

  • Celá fasáda se zateplovacím systémem s minerální vlnou (ETICS celek A1/A2, izolant A1/A2, is 0,0 mm/min.).
  • Budovy s požární výškou h > 22,5 m

2. Budovy s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

a) Nad soklem, nad okny včetně nejvyššího podlaží a v úrovni atiky průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Pás nad oknem může být odsazen od nadpraží max. o 400 mm.

b) Okolo vstupních dveří (požárně otevřených ploch únikových cest) požární pás s šířkou min. 1500 mm všemi směry.

c) Okolo oken a dveří vnitřních schodišť (vertikálních únikových cest) pás do vzdálenosti 1500 mm všemi směry. Tento pás musí probíhat pod těmito otvory dolů až k požárnímu pásu u soklu.

d) Štítová stěna bez oken může být bez požárních pásů, ale od ostatních fasád musí být oddělena svislým požárním pásem s šířkou min. 900 mm.

e) Na rozhraní objektů svislý požární pás s šířkou min. 900 mm.

f) Stříšky a markýzy např. nad vchody s přesahem více než 0,3 m musí být zatepleny minerální vlnou.

g) Bleskosvod musí být ochráněn pruhem 250 mm na obě strany po celé délce vedení.

Vzhledem k proveditelnosti a dodržení všech technologických zásad doporučujeme fasády s vysokým podílem minerální vlny zateplit pouze minerální vlnou.

  • Budovy s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

Založení zateplovacího systému

  • Založení zateplovacího systému
  • Založení zateplovacího systému

3. Budovy s požární výškou 0 < h ≤ 12 m

  • Nad soklem průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Výjimku tvoří rodinné domy (budovy skupiny OB1), u kterých není tento pás nutný.
  • Budovy s požární výškou 0 < h ≤ 12 m

4. Budovy s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní)

  • Může být použit zateplovací systém s polystyrenem (ETICS celek B, izolant E, is 0,0 mm/min.).

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář