Nová ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení bude platná od 1.8. 2016. Nejdůležitější změny se týkají následujících bodů.

a) Norma zjednodušuje klasifikaci budov. Nerozhoduje již rok kolaudace.

b) Významně se zvyšují požadavky na požární bezpečnost fasád.

1. Budovy s požární výškou h > 22,5 m

  • Celá fasáda se zateplovacím systémem s minerální vlnou (ETICS celek A1/A2, izolant A1/A2, is 0,0 mm/min.).
  • Budovy s požární výškou h > 22,5 m

2. Budovy s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

a) Nad soklem, nad okny včetně nejvyššího podlaží a v úrovni atiky průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Pás nad oknem může být odsazen od nadpraží max. o 400 mm.

b) Okolo vstupních dveří (požárně otevřených ploch únikových cest) požární pás s šířkou min. 1500 mm všemi směry.

c) Okolo oken a dveří vnitřních schodišť (vertikálních únikových cest) pás do vzdálenosti 1500 mm všemi směry. Tento pás musí probíhat pod těmito otvory dolů až k požárnímu pásu u soklu.

d) Štítová stěna bez oken může být bez požárních pásů, ale od ostatních fasád musí být oddělena svislým požárním pásem s šířkou min. 900 mm.

e) Na rozhraní objektů svislý požární pás s šířkou min. 900 mm.

f) Stříšky a markýzy např. nad vchody s přesahem více než 0,3 m musí být zatepleny minerální vlnou.

g) Bleskosvod musí být ochráněn pruhem 250 mm na obě strany po celé délce vedení.

Vzhledem k proveditelnosti a dodržení všech technologických zásad doporučujeme fasády s vysokým podílem minerální vlny zateplit pouze minerální vlnou.

  • Budovy s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

Založení zateplovacího systému

  • Založení zateplovacího systému
  • Založení zateplovacího systému

3. Budovy s požární výškou 0 < h ≤ 12 m

  • Nad soklem průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Výjimku tvoří rodinné domy (budovy skupiny OB1), u kterých není tento pás nutný.
  • Budovy s požární výškou 0 < h ≤ 12 m

4. Budovy s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní)

  • Může být použit zateplovací systém s polystyrenem (ETICS celek B, izolant E, is 0,0 mm/min.).

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář