Tento moderní systém opláštění se skládá z kovového rámu upevněného na konstrukci budovy držící dekorativní obkladové panely na vnější straně provětrávané mezery s tepelnou izolací.

Provětrávané fasádové opláštění má tu výhodu, že prvky stěny jako celek mohou dýchat. To snižuje riziko vytváření kondenzace. Odvětrávací mezera umožňuje vyrovnání tlaku vzduchu, což zabraňuje možnosti srážení v mezeře.

V současné době mají architekti k dispozici širokou škálu obkladových panelů k tvorbě atraktivních a přitom praktických návrhů pro vnější konstrukci nových budov.

Systémy provětrávaných fasád mají oproti omítkovým kontaktním fasádám následující výhody:

  • Méně přípravy povrchu stávajících stěn, čímž se zrychlí instalace
  • Nákladově efektivnější izolace ze skelné vlny s nižší hustotou (24 kg/m3) v porovnání s kamennou vlnou (110 kg/m3)
  • Lepší tepelné vlastnosti díky skelné vlně
  • Větší možnosti variability vnějšího povrchu jako jsou např. barevné hliníkové panely, cementovláknité nebo polymerové panely
  • Rychlejší instalace provětrávané fasády díky prefabrikovaným dílům

 

Systémy předvěšených stěn

Systémy izolovaných předvěšených stěn nabízí konstruktérům široké možnosti a vizuální efekty při použití obkladových panelů s povrchovou úpravou z mnoha materiálů na vnější stěně.

Předvěšené stěny jsou na rozdíl od provětrávaných fasád utěsněné. Tlak vzduchu na vnější straně se může lišit od tlaku vzduchu na vnitřní straně.

Existují tři systémy předvěšených stěn:

  1. Předvěšené stěny obsahují izolační desky z minerální vlny. Jsou upevněny na vnitřní straně nosného rámu, který je ukotven k budově. Nosný rám zůstává viditelný.
  2. Čelní utěsněné modulární panely závěsných stěn obsahující izolační desky z minerální vlny. Jsou upevněny k nosnému rámu ukotveného k budově. Je viditelná pouze mezera mezi panely.
  3. Modulové předvěšené stěny jsou integrované moduly sestavené v továrně, někdy i přes jedno podlaží velké. Obsahují izolaci z minerální vlny, okna, ventilaci, dveře a neprůhledné povrchy. Používají se na stavbách pro rychlé upevnění přímo na konstrukci budovy.

Izolační předvěšené stěnové systémy jsou vhodné pro použití na nových budovách a mohou se také použít pro rekonstrukci existujících staveb. Jsou také rychlejší pro stavbu než vnější izolační a omítkové systémy, protože prvky jsou smontovány ve výrobě a jsou dodány na staveniště připravené k uchycení.

Modulové předvěšené stěny jsou idealní k urychlení postupu montáže. Pomocí jedné operace umožňují upevnění vnějšího obkladu, izolace a vnitřní vrstvy přímo na stavbě bez potřeby samostatného rámu. Pro povrchovou úpravu lze použít mnoho materiálů včetně hliníku, oceli, přírodního kamene nebo skla.