Následující tloušťky jsou založeny na orientačních výpočtech. 

A) Střecha energeticky mimořádně úsporná

Střecha energeticky mimořádně úsporná.jpg

Skelná izolace Unifit se vkládá ve třech vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 120 mm,
  • pod parozábranu 60 mm.

Zdvojený rošt umožňuje vložit vyšší tloušťku tepelné izolace a umístit parozábrzdy do míst, kde je více chráněná proti perforacím při montáži. 

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

Tloušťka
mezi krokvemi
Název izolace Tloušťka
pod krokvemi
Název izolace Tloušťka
pod parozábranou
Název izolace Součinitel prostupu
tepla U (W/m2K)
160 Unifit 032 120 Unifit 032 60 Unifit 032 0,12
160 Unifit 035 120 Unifit 035 60 Unifit 035 0,13
160 Unifit 037 120 Unifit 037 60 Unifit 037 0,13
140 Unifit 032 120 Unifit 032 60 Unifit 032 0,13
140 Unifit 035 120 Unifit 035 60 Unifit 035 0,14
140 Unifit 037 120 Unifit 037 60 Unifit 037 0,14

Podívejte se na postup zateplení energeticky mimořádně úsporné střechy.

B) Střecha energeticky úsporná

Střecha energeticky úsporná.jpg

Skelná izolace Unifit se vkládá ve dvou vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 120 mm.

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

 Tloušťka mezi krokvemi   Název izolace   Tloušťka pod krokvemi   Název izolace   Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)
160   Unifit 032   120   Unifit 032   0,14
160   Unifit 035   120   Unifit 035   0,16
160   Unifit 037   120   Unifit 037   0,16
140   Unifit 032   120   Unifit 032   0,15
140   Unifit 035   120   Unifit 035   0,17
140   Unifit 037   120   Unifit 037   0,17

Podívejte se na postup zateplení energeticky úsporné střechy.

C) Střecha energeticky vyhovující

Střecha energeticky vyhovující.jpg

Skelná izolace Unifit se vkládá ve dvou vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 60 mm.

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

 Tloušťka mezi krokvemi   Název izolace   Tloušťka pod krokvemi   Název izolace   Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)
160   Unifit 032   60   Unifit 032   0,19
160   Unifit 035   60   Unifit 035   0,20
160   Unifit 037   60   Unifit 037   0,21
140   Unifit 032   60   Unifit 032   0,21
140   Unifit 035   60   Unifit 035   0,22
140   Unifit 037   60   Unifit 037   0,23

Podívejte se na postup zateplení energeticky vyhovující střechy.

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář