Následující tloušťky jsou založeny na orientačních výpočtech. 

A) Střecha energeticky mimořádně úsporná

Střecha energeticky mimořádně úsporná.jpg

Skelná izolace Unifit se vkládá ve třech vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 120 mm,
  • pod parozábranu 60 mm.

Zdvojený rošt umožňuje vložit vyšší tloušťku tepelné izolace a umístit parozábrzdy do míst, kde je více chráněná proti perforacím při montáži. 

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

Tloušťka
mezi krokvemi
Název izolaceTloušťka
pod krokvemi
Název izolaceTloušťka
pod parozábranou
Název izolaceSoučinitel prostupu
tepla U (W/m2K)
160Unifit 032120Unifit 03260Unifit 0320,12
160Unifit 035120Unifit 03560Unifit 0350,13
160Unifit 037120Unifit 03760Unifit 0370,13
140Unifit 032120Unifit 03260Unifit 0320,13
140Unifit 035120Unifit 03560Unifit 0350,14
140Unifit 037120Unifit 03760Unifit 0370,14

Podívejte se na postup zateplení energeticky mimořádně úsporné střechy.

B) Střecha energeticky úsporná

Střecha energeticky úsporná.jpg

Skelná izolace Unifit se vkládá ve dvou vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 120 mm.

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

 Tloušťka mezi krokvemi  Název izolace  Tloušťka pod krokvemi  Název izolace  Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)
160  Unifit 032  120  Unifit 032  0,14
160  Unifit 035  120  Unifit 035  0,16
160  Unifit 037  120  Unifit 037  0,16
140  Unifit 032  120  Unifit 032  0,15
140  Unifit 035  120  Unifit 035  0,17
140  Unifit 037  120  Unifit 037  0,17

Podívejte se na postup zateplení energeticky úsporné střechy.

C) Střecha energeticky vyhovující

Střecha energeticky vyhovující.jpg

Skelná izolace Unifit se vkládá ve dvou vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 60 mm.

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

 Tloušťka mezi krokvemi  Název izolace  Tloušťka pod krokvemi  Název izolace  Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)
160  Unifit 032  60  Unifit 032  0,19
160  Unifit 035  60  Unifit 035  0,20
160  Unifit 037  60  Unifit 037  0,21
140  Unifit 032  60  Unifit 032  0,21
140  Unifit 035  60  Unifit 035  0,22
140  Unifit 037  60  Unifit 037  0,23

Podívejte se na postup zateplení energeticky vyhovující střechy.

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář