Nadkrokevní zateplení KI Roof TOP

Nadkrokevní zateplení pro novostavby i rekonstrukce. Výšku vrstvy izolace nad krokvemi lze navrhovat do úrovně 320 mm. V závislosti na tloušťce skladby a zvoleném typu tepelné izolace lze dosáhnout výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla až 0,11 W/m2K.

Tento postup je určený pro zateplení šikmých střech nad krokvemi s přiznanou konstrukcí krovu ze strany interiéru.

Hodnoty součinitele prostupu tepla

  • 0,11 W/m2K ≤ U ≤ 0,21 W/m2K

Doporučená izolace

Parobrzda

Doplňková hydroizolační vrstva

POSTUP MONTÁŽE

1. Konstrukce krovu je připravena v pohledové kvalitě dřeva. Krov je realizován bez přesahu u okapové hrany.

nadkrokevni-zatepleni-01-m.jpg

2. Na střechu se položí celoplošný záklop, ten může být zdola pohledový.

nadkrokevni-zatepleni-02-m.jpg

3. Na záklop se položí jako vzduchotěsná vrstva vhodná parobrzda (na obrázku Homeseal LDS 2 Silk). Jednotlivé pásy se pokládají zdola a vzájemně se pospojují s pomocí pásku LDS Solifit. K věnci je fólie zatěsněna pomocí tmelu LDS Solimur.

nadkrokevni-zatepleni-03-m.jpg

4. Následuje montáž konstrukce nad rovinou krokví. Distanční podložky z EPS slouží jako podklad pro montáž hranolů 100 × 60 mm. Kotevní schéma (množství umístění a orientace vrutů) vychází ze statického posouzení. Na ukončení parozábryny u věnce se nad vzduchotěsným spojem použije přítlačná lať.

nadkrokevni-zatepleni-04-m.jpg

5. Konstrukci vyplňte minerální izolací řady Unifit. Doporučujeme vyplnit izolací také celou dutinu podbití v úrovni okapové hrany.

nadkrokevni-zatepleni-05-m.jpg

6. Instalace doplňkové hydroizolace. Montáž kontralatí, střešních latí, a krytiny. Ukončení hydroizolace na okapnici.

nadkrokevni-zatepleni-06-m.jpg

7. Důležitým předpokladem maximální funkčnosti a vzduchotěsnosti je navrhnout konstrukci tak, aby v žádném místě neprocházel masivní dřevěný prvek přes vzduchotěsnou rovinu. Doporučujeme, aby zateplení střechy navazovalo na zateplení fasády. Půvab přiznaných tesařských konstrukcí dodá interiéru jedinečný vzhled. Předstěnu je možné „vytáhnout“ až k podhledu střechy. Tento detail je však nutno vždy ověřit výpočtem z hlediska vlhkostního chování.

nadkrokevni-zatepleni-07-m.jpg

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář