Nadkrokevní zateplení - rekonstrukce shora

Doporučená skladba pro domy pasivní, nulové a nízkoenergetické. Významná část tloušťky je umístěna mimo rovinu krokví. Tím je účinně potlačen vliv tepelných mostů v konstrukci.

Tento postup je určený pro rekonstrukci shora bez zásahu do původního podhledu. Při výměně krytiny je možné vytvořit všechny funkční vrstvy zateplené střechy.

Součinitel prostupu tepla

0,10 ≤ U ≤ 0,12 [W/m2·K]

Doporučená izolace

Parobrzda

Podstřešní fólie

Postup montáže

1. Nejprve je provedena demontáž původní krytiny a latí. Postup je možné realizovat postupně po jednotlivých polích tak, aby se minimalizovalo nebezpečí zničení původního podhled např. deštěm.

rekonstrukce-shora-01-m.jpg

2. Pokud je krov zdravý, můžeme přistoupit k zakrácení krokví za pozednicí. To následně umožní vytvořit prostor pro správné umístění parobrzdy.

rekonstrukce-shora-02-m.jpg

3. Přes krokve se položí parobrzda Homeseal LDS Flex Plus (případně LDS 2). Pásy se pokládají zespoda. V úrovni pozednice ponechte dostatečný přesah.

rekonstrukce-shora-03-m.jpg

4. Jednotlivé pásy parobrzdy se slepí těsnícím páskem Homeseal Solifit. U boků krokví a u věnce použijte přítlačnou lať. Parobrzda se vzduchotěsně napojí k věnci za pozednicí – použijte tmel Homeseal LDS Solimur.

rekonstrukce-shora-04-m.jpg

5. Následuje montáž konstrukce nad rovinou krokví. Distanční podložky z EPS slouží jako podklad pro montáž hranolů 100 × 60 mm. Kotevní schéma (množství umístění a orientace vrutů) vychází ze statického posouzení.

rekonstrukce-shora-05-m.jpg

6. Všechny dutiny v konstrukci vyplňte izolací z minerální vlny z řady Unifit. Doporučujeme vyplnit i prostor nad podbitím. Izolací vyplňte i prostor v elementech vytvářejících tvar okapové hrany.

rekonstrukce-shora-06-m.jpg

7. Následuje instalace doplňkové hydroizolace a montáž kontralatí, střešních latí a krytiny.

rekonstrukce-shora-07-m.jpg

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář