Vlastnosti vnitřní stěny

OCHRANA PŘED HLUKEM

Hluk je nežádoucí zvuk, který zatěžuje lidský organizmus. Ochrana před hlukem je jedním ze základních opatření, které přispívají k vyššímu komfortu při práci nebo bydlení. Významným faktorem, který zajišťuje ochranu před hlukem, je správné navržení a provedení vnitřní dělící stěny – příčky.

Skelná minerální vlna je nejpružnější materiál, který se ve stavebnictví používá. Právě pružnost předurčuje minerální vlnu jako ideální materiál pro vytváření pohltivých výplní stěn realizovaných jako lehká montovaná konstrukce. Nejlepší výsledek lze dosáhnout vyplněním celé tloušťky dutiny tepelnou izolací.

Lehké konstrukce, příčky vyplněné tlumivými a pohltivými výplněmi z minerálních izolací, mohou nabývat lepší úrovně neprůzvučnosti než konstrukce klasické – těžké. Jejich účinnost je ovlivněna zejména: ohybovou tuhostí, hmotností a vzdáleností plášťů, pohltivou výplní dutin a její tloušťkou, vlastnostmi mechanického spojení plášťů konstrukce, rezonančním kmitočtem soustav hmota – pružina – hmota, vlastnostmi napojení jednotlivých k sobě přiléhajících konstrukcí, atd.

OCHRANA PŘED POŽÁREM

Na vnitřní dělící konstrukce, příčky či stropy, mohou být kladeny také požadavky na zvýšenou odolnost proti účinku požáru. Všechny minerální izolace Knauf Insulation jsou nehořlavé, zařazeny do nejvyšší třídy reakce na oheň A1. Plošná hmotnost a tuhost desek tvořících opláštění ovlivňuje zásadním způsobem chování celé konstrukce jak z hlediska akustického, tak z hlediska požární odolnosti; pro opláštění mohou být použity různé typy materiálů, od „základní“ tzv. bílé sádrokartonové desky (Knauf WHITE), přes protipožární (a těžší) desky (Knauf RED Piano), až po speciální desky, například Knauf Diamant nebo sádrovláknité desky (Knauf Vidiwall). Stejně tak lze vlastnosti příček modifikovat například s pomocí vícenásobného opláštění. Vlastnosti jednotlivých požárních konstrukcí naleznete v prospektech Knauf Praha na www.knauf.cz.

Brožura Vnitřní stěny ke stažení

Související produkty

MPE

Různé konstrukce