Vyplňuje izolovaný prostor beze spár a drží bez nutnosti dalšího kotvení.

Nezáleží jenom na lambdě

Při výběru izolace je kromě tepelně izolačních vlastností (lambda) také důležitá pružnost. Díky ní materiál těsněji vyplní izolovaný prostor a drží v něm bez drátkování (dodatečného kotvení). Zjistěte více o tom, proč je pružnost izolace důležitá.

Bez formaldehydu

Skelná vlna je vyrobena ECOSE technologií. Díky tomu neobsahuje formadehyd, je bez zápachu a lépe se řeže.

Ochrana proti kondenzaci

Rizika spojená s kondenzací bezpečně odstraníte se střešními fóliemi Homeseal LDS. Spoje fólií mají životnost testovanou na 50 let.

Distanční hranoly (SmartRoof Top)

Montážní distančníky pro montáž nadkrokevního zateplení šikmé střechy. Hranoly se pokládají shora souose s krokvemi. Na distanční hranoly následně se pokládá dřevěný hranol, který je následně přes distanční hranol ukotven do krokví.

Technický list distančních hranolů

Šikmá střecha

Nejvyšší kvalita
Unifit 032

Optimální poměr
cena - kvalita
Unifit 035

Příslušenství
Homeseal LDS

IzolaceLambda
λD (W/mK)
PružnostHydrofobizaceZnačení
pro přesné
řezání
BaleníCenové
porovnání
Unifit 0320,032vysokástandardníanorole176%
Unifit 0330,033vysokázvýšenáanorole159%
Unifit 0350,035vysokástandardníanorole120%
Unifit 0370,037vysokástandardníanorole100%
Příslušenství Popis Ekv. difúzní tloušťka sd (m) Pl. hmotnost
(g/m2
LDS 0,04kontaktní pojistná hydroizolační fólie0,04150
LDS 0,02 UVkontaktní pojistná hydroizolační fólie odolná UV záření0,02270
LDS 100vysoce účinná parozábrana100190
LDS 2 Silkparobrzda pro difúzně otevřené konstrukce2110
LDS Flex Plusparobrzda s proměnou hodnotou sd pro difuzně otevřené konstrukce0,2 - 2075
Příslušenstvítěsnící pásky, tmel, kabelová manžeta, nůž na izolaci